(BĐT) - Tổng công ty CP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2019 với kết quả lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 138 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty ghi nhận một khoản lợi nhuận khác gần 232 tỷ đồng, giúp lãi ròng đạt hơn 81 tỷ đồng, giảm 77% so với cùng kỳ năm 2018.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Lũy kế cả năm 2019, PTSC thu về gần 17.233 tỷ đồng doanh thu, tăng 18% so với năm 2018. Trong đó, doanh thu từ cung cấp dịch vụ chiếm gần 8.164 tỷ đồng, doanh thu hợp đồng xây dựng chiếm hơn 8.049 tỷ đồng và doanh thu bán hàng chiếm hơn 1.019 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2019, Công ty có tổng tài sản 25.075 tỷ đồng, tăng 9% so với  đầu năm 2019. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm gần 15.330 tỷ đồng, tài sản dài hạn chiếm hơn 9.745 tỷ đồng.