(BĐT) - Công ty CP Sonadezi Châu Đức (mã chứng khoán: SZC) công bố Báo cáo tài chính quý III/2020.

Theo đó, trong quý III/2020, Công ty đạt 88,5 tỷ đồng doanh thu và 37,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 49,1% và 43,5% so với quý III/2019.

Công ty cho biết, doanh thu giảm do dịch Covid-19 khiến khách hàng thuê đất gặp nhiều khó khăn về tài chính, từ đó, doanh thu giảm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu là 362,2 tỷ đồng, tăng 27,8%; lợi nhuận sau thuế là 162,2 tỷ đồng, tăng 41,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu là 371,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 115 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành được 97% kế hoạch doanh thu và 141% chỉ tiêu lợi nhuận.