(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính quý III/2020, Công ty CP GTNFoods (mã chứng khoán: GTN) ghi nhận doanh thu đạt 776 tỷ đồng, giảm 7%; lợi nhuận sau thuế đạt 87,2 tỷ đồng tăng 289% so với cùng kỳ 2019.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 100% lên 250,2 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 77% đạt 33,2 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 86% lên 163,2 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 24% về 22,8 tỷ đồng.

Như vậy, trong quý III/2020, Công ty đã tiết giảm chi phí, đồng thời đẩy mạnh thực hiện bán hàng nhờ vậy biên lợi nhuận gộp tăng mạnh.

Công ty cho biết, lợi nhuận tăng do sự tăng lên từ lợi nhuận công ty mẹ và lợi nhuận của công ty con gián tiếp là Công ty CP Giống Bò sữa Mộc Châu.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu là 2.144 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 175,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 6% và tăng 174% so với 9 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 9 tháng, Công ty hoàn thành 177% kế hoạch lợi nhuận cả năm.