(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính quý III/2020, Công ty CP Dược Hậu Giang (mã chứng khoán: DHG) ghi nhận doanh thu đạt 865 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 166,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 1,1% và tăng 41,6% so với cùng kỳ 2019.

Công ty cho biết, kết quả kinh doanh tích cực nhờ tập trung bán các sản phẩm chiến lược và chủ lực; triển khai tốt dự án tăng năng suất và hiệu quả sản xuất giúp tiết giảm chi phí; chi phí bán hàng và quản lý được tiết giảm để phù hợp trong giai đoạn dịch Covid-19.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Công ty đạt 2.543,8 tỷ đồng doanh thu và 529,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 2,8% và tăng 23,8% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 3.866 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 720 tỷ đồng, lần lượt giảm 0,8% và tăng 1% so với thực hiện năm 2019.

Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành được 81,8% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.