(BĐT) - Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (mã chứng khoán: TV2) công bố Báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu đạt 1.360,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 71,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 251,2% và 80,1% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.706,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 100,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 66,2% và 6% so với cùng kỳ năm 2020.

Năm 2021, Công ty đặt kế hoạch với tổng doanh thu là 3.681 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 270 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp hoàn thành được 37,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Mặc dù lợi nhuận tăng mạnh nhưng dòng tiền kinh doanh chính trong 6 tháng đầu năm âm 69,8 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 201,5 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của TV2 tăng 2,8% so với đầu năm lên 3.429,8 tỷ đồng.