(BĐT) - Theo báo cáo tài chính quý II/2020, Công ty CP Xây lắp Điện I ghi nhận doanh thu đạt 1.170,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 128,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 32,6% và 10,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong kỳ, Công ty ghi nhận chi phí bán hàng tăng 233,3%, tương ứng tăng 19,6 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 57,7%, tương ứng tăng 24,6 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, Công ty đạt 2.540,1 tỷ đồng doanh thu và 217,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 15,9% và 7,7% so với cùng kỳ 2019. Như vậy, sau nửa đầu năm, Công ty đã hoàn thành được 46,3% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.