(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán: DGC) công bố Báo cáo tài chính quý I/2021 với doanh thu đạt 1.949,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 291,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 28,2% và 46,2% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty cho biết, lợi nhuận tăng trong quý I/2021 do sản lượng tiêu thụ các mặt hàng Phốt pho vàng, axit phosphoric trích ly, phân bón tăng, dẫn tới doanh thu tăng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp tiết giảm chi phí điện năng, nguyên liệu đầu vào dẫn tới lợi nhuận gộp tăng.

Được biết, trong năm tài chính 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất là 7.552 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.100 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 21% và 16% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, kết thúc quý I/2021, doanh nghiệp hoàn thành 26,5% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 2,2% so với đầu năm lên 6.005,8 tỷ đồng.