Quy định về nguyên tắc làm việc của Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định khi thành lập

Ở đơn vị tôi có tình huống: Khi ra quyết định thành lập Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định không có nội dung về nguyên tắc làm việc của Tổ có phù hợp với quy định của pháp luật hay không? Vì Luật không thấy quy định về nội dung này.

Rất mong nhận được sự phản hồi của các chuyên gia tại Diễn đàn.

Chuyên đề