(BĐT) - Thông tư 332/2016/TT-BTC, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/2/2017 của Bộ Tài chính về việc thu tiền sử dụng đất có rất nhiều điểm mới, đang được dư luận đặc biệt quan tâm.
Quy định mới về thu TSDĐ: Mở ra nhiều cơ hội

Xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất

Một trong những điểm mới của thông tư này chính là việc bổ sung vào quy định về xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) để giao đất có thu tiền sử dụng đất (TSDĐ).

Cụ thể, trường hợp diện tích tính thu TSDĐ của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với các tỉnh còn lại thì giá khởi điểm là giá đất cụ thể do cơ quan tài chính xác định trên cơ sở giá đất tại Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành.

Trường hợp diện tích tính thu TSDĐ của thửa đất hoặc khu đấu giá có giá từ 30 tỷ đồng trở lên đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; từ 10 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; từ 20 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh còn lại thì giá khởi điểm là giá đất cụ thể do Sở Tài nguyên và Môi trường xác định, chuyển cho Hội đồng thẩm định giá đất của địa phương do Sở Tài chính làm Thường trực hội đồng để tổ chức thẩm định.

Giảm tiền sử dụng đất đối với đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang

Một trong những điểm mới được các chủ đầu tư nghĩa trang lâu nay chờ đợi chính là việc giảm tiền sử dụng đất đối với đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng QSDĐ gắn với hạ tầng. Theo đó, trường hợp được Nhà nước giao đất từ ngày 27/12/2015 đến ngày thông tư này có hiệu lực thi hành, thuộc đối tượng được ưu đãi giảm tiền sử dụng đất và nộp hồ sơ xin giảm tiền sử dụng đất theo quy định thì được hưởng mức ưu đãi về giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại thông tư này.

Đặc biệt, giảm 50% tiền sử dụng đất đối với dự án thuộc địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 3 năm kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp nhận chủ trương đầu tư.

Trường hợp khi thực hiện thanh tra, kiểm tra mà dự án không đáp ứng đủ các điều kiện để được giảm tiền sử dụng đất theo quy định thì chủ đầu tư phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền sử dụng đất đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền sử dụng đất được giảm…

Bình luận về Thông tư 332 của Bộ Tài chính nhiều chủ đầu tư bất động sản cho rằng, theo quy định mới này, có ít nhất thêm 5 trường hợp được giảm tiền sử dụng đất. Đây là một tín hiệu đáng mừng, hứa hẹn tạo nên một sự kích cầu mới cho lĩnh vực đất đai, trong đó đáng chú ý nhất vẫn là lĩnh vực bất động sản.