Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (UPCoM: SIP) báo cáo doanh thu quý 3 tăng 38% cùng kỳ, đạt 1.129 tỷ đồng. Giá vốn tăng mạnh hơn khiến lợi nhuận gộp tăng 15%, là 137 tỷ đồng. Trong kỳ, hoạt động tài chính hiệu quả khi doanh thu đạt 119 tỷ, tăng 510%, trong đó lãi tiền gửi là 95 tỷ đồng. Các khoản chi phí không đáng kể.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ quý 3 là 187 tỷ đồng, gấp 7,5 lần cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, công ty ghi nhận doanh thu 3.104 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm (3.000 tỷ đồng). Trong đó, doanh thu bán điện, nước chiếm 74% và gấp 2 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 416 tỷ đồng, gấp 2,9 lần cùng kỳ. Công ty đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm (200 tỷ đồng) từ quý III.

Quý 3, Đầu tư Sài Gòn VRG báo lãi gấp 7,5 lần cùng kỳ ảnh 1
Nguồn: Báo cáo tài chính SIP
Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản công ty là 13.179 tỷ đồng, tăng 23% đầu kỳ, chủ yếu thuộc tiền gửi ngắn hạn (4.523 tỷ đồng). Trong cơ cấu nợ, phần lớn ở doanh thu nhận trước tiền thuê đất dài hạn (5.242 tỷ đồng).

Đầu tư Sài Gòn VRG hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và khu dân cư, cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ liên quan. Công ty này đang sở hữu 4 khu công nghiệp với tổng diện tích thương mại 2.280 ha, trong đó 2 khu tại TP HCM và 2 khu khác ở Tây Ninh và Đồng Nai.

Đầu tư Sài Gòn VRG bắt đầu đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán vào ngày 6/6 với giá tham chiếu 17.200 đồng/cp. Đến nay, cổ phiếu liên tục xoay quanh mức 100.000 đồng/cp.

Theo NDH