Vì sao Mỹ chọn đại cử tri để trực tiếp bầu tổng thống?

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ được đánh giá là phức tạp, khi người đứng đầu Nhà Trắng không được chọn trực tiếp từ lá phiếu phổ thông mà từ phiếu đại cử tri.
Vì sao Mỹ chọn đại cử tri để trực tiếp bầu tổng thống?


VnExpress