Trung Quốc thống trị thị trường trứng cá caviar

Hầu hết nhà hàng xa hoa nhất Paris đều phục vụ trứng cá caviar từ Trung Quốc, nơi đang cung ứng 35% sản lượng cho toàn cầu.