Những thương hiệu được yêu thích tại Mỹ

(BĐT) - Theo xếp hạng dựa trên hơn 400.000 cuộc phỏng vấn nhằm chấm điểm các thương hiệu được Hãng Morning Consult công bố mới đây, gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon là thương hiệu được yêu thích nhất tại Mỹ. Tiếp đến là Google và Netflix.
Những thương hiệu được yêu thích tại Mỹ

Morning Consult xếp hạng các thương hiệu dựa trên 4 yếu tố: sự yêu thích thương hiệu, sự tin tưởng, mức độ ảnh hưởng tới cộng đồng, và khả năng sẵn sàng giới thiệu thương hiệu của khách hàng.

Dưới đây là 15 thương hiệu được yêu thích nhất tại Mỹ.

Những thương hiệu được yêu thích tại Mỹ - ảnh 1
15. Target
 
Những thương hiệu được yêu thích tại Mỹ - ảnh 2
14. Youtube
 
Những thương hiệu được yêu thích tại Mỹ - ảnh 3
13. Tide
 
Những thương hiệu được yêu thích tại Mỹ - ảnh 4
12. Samsung
 
Những thương hiệu được yêu thích tại Mỹ - ảnh 5
11. Lowe's
 
Những thương hiệu được yêu thích tại Mỹ - ảnh 6
10. Cheerios
 
Những thương hiệu được yêu thích tại Mỹ - ảnh 7
9. Dollar Tree
 
Những thương hiệu được yêu thích tại Mỹ - ảnh 8
8. FedEx
 
Những thương hiệu được yêu thích tại Mỹ - ảnh 9
7. Hershey's
 
Những thương hiệu được yêu thích tại Mỹ - ảnh 10
6. USPS
 
Những thương hiệu được yêu thích tại Mỹ - ảnh 11
5. Home Depot
 
Những thương hiệu được yêu thích tại Mỹ - ảnh 12
4. Ups
 
Những thương hiệu được yêu thích tại Mỹ - ảnh 13
3. Netflix
 
Những thương hiệu được yêu thích tại Mỹ - ảnh 14
2. Google
 
Những thương hiệu được yêu thích tại Mỹ - ảnh 15
1. Amazon
 

Hoàng Hải (Theo báo chí nước ngoài)