Cần thu nhập hơn 480.000 USD để vào nhóm 1% dân số Mỹ

Thu nhập bình quân của nhóm 1% đứng đầu quốc gia này đạt gần 1,5 triệu USD.
480.930 USD là mức thu nhập tối thiểu để có mặt trong nhóm 1% đứng đầu nước Mỹ.
480.930 USD là mức thu nhập tối thiểu để có mặt trong nhóm 1% đứng đầu nước Mỹ.

Làm cách nào để vào top 1% của quốc gia đứng đầu thế giới về kinh tế? Cái "giá" của điều này là bạn cần tạo ra tổng thu nhập trước các khoản giảm trừ đạt 480.930 USD.

Theo bản thống kê thu nhập mới nhất của Cơ quan thuế Mỹ, số lượng thành viên của nhóm "ưu tú" này đạt 1,4 triệu người vào năm 2015, duy trì đà tăng ổn định kể từ năm 2009.

Giai đoạn đó, để có mặt trong nhóm này, bạn cần đạt thu nhập tối thiểu 350.000 USD, con số giảm đáng kể nhờ khủng hoảng kinh tế năm trước đó. Tuy nhiên, mức này đã tăng trở lại những năm sau đó.

Theo IRS, tổng thu nhập trung bình trước các khoản giảm trừ năm 2015 của nhóm 1% đạt 1,48 triệu USD. Dù vậy, nếu muốn bước vào nhóm "ưu tú" 0,001% dân số, mức thu nhập của bạn phải đạt ít nhất là 59,4 triệu USD. Đây là một câu lạc bộ mà chỉ có 1.412 hộ gia đình của Mỹ là thành viên.


VnExpress