Bên trong xưởng 'đào' bitcoin đầu tư chục triệu USD

Russian Mining Center đầu tư ban đầu tới 10 triệu USD và thêm 45 triệu USD thông qua hình thức huy động ICO.