5 quốc gia có quân thường trực đông nhất thế giới

Trước khi tiến hành đợt cải tổ năm 2017, Trung Quốc đứng đầu thế giới với quân số thường trực 2,3 triệu người.