100 ngày đầu nhiệm kỳ - thước đo thành công của tân tổng thống Mỹ

Thành tựu của một tổng thống hơn 80 năm trước đã khiến 100 ngày trở thành mốc quan trọng để đo thành công ban đầu của những người kế nhiệm.