10 thành phố giàu nhất thế giới

(BĐT) - Theo nghiên cứu mới đây của Wealth-X, châu Á hiện là nơi sản sinh ra những cá nhân siêu giàu – những người có giá trị tài sản trên 30 triệu USD – nhanh hơn bất kỳ khu vực nào trên thế giới.

Trong năm 2017, Hong Kong có trên 10.000 người thuộc lớp siêu giàu, tăng 31% so với năm trước. Trong khi đó, New York ghi nhận mức tăng 7% và sở hữu 8.865 cá nhân siêu giàu. Thành phố Tokyo xếp thứ 3 với 6.785 cá nhân.

Dưới đây là 10 thành phố giàu nhất trên thế giới, theo Wealth-X.

10 thành phố giàu nhất thế giới - ảnh 1
10. Osaka - Số người siêu giàu năm 2017: 2.730
 
10 thành phố giàu nhất thế giới - ảnh 2
9. Washington DC - Số người siêu giàu năm 2017: 2.735
 
10 thành phố giàu nhất thế giới - ảnh 3
8. San Francisco - Số người siêu giàu năm 2017: 2.820
 
10 thành phố giàu nhất thế giới - ảnh 4
7. Chicago - Số người siêu giàu năm 2017: 3.255
 
10 thành phố giàu nhất thế giới - ảnh 5
6. London - Số người siêu giàu năm 2017: 3.830
 
10 thành phố giàu nhất thế giới - ảnh 6
5. Paris - Số người siêu giàu năm 2017: 3.950
 
10 thành phố giàu nhất thế giới - ảnh 7
4. Los Angeles - Số người siêu giàu năm 2017: 5.250
 
10 thành phố giàu nhất thế giới - ảnh 8
3. Tokyo - Số người siêu giàu năm 2017: 6.785
 
10 thành phố giàu nhất thế giới - ảnh 9
2. New York - Số người siêu giàu năm 2017: 8.865
 
10 thành phố giàu nhất thế giới - ảnh 10
1. Hong Kong - Số người siêu giàu năm 2017: 10.010
 

Hoàng Hải (Theo báo chí nước ngoài)