(BĐT) - Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (Chủ đầu tư) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 25 gói thầu thuộc Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam với tổng mức đầu tư 1.858,5 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý II/2020, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai sẽ chỉ định 5 gói thầu thuộc Dự án gồm: KT-W5: Kiểm toán trong nước (giá gói thầu gần 139 triệu đồng); Gói thầu HA/W1-TT: Thẩm tra thiết kế, dự toán công trình (giá gói thầu 279,5 triệu đồng); Gói thầu HA/W1-BM1: Lập PA và báo cáo kết quả khảo sát rà phá bom mìn (giá gói thầu gần 90 triệu đồng); Gói thầu HA/W1-BM2: Giám sát rà phá bom mìn (giá gói thầu gần 90 triệu đồng); Gói thầu HA/W1-BM3: Rà phá bom mìn (giá gói thầu 3.740 triệu đồng).

Trong quý IV/2020 sẽ đấu thầu rộng rãi Gói thầu HA/W1: Xây dựng hồ chứa nước Lai Nghi và hồ Pháp Bảo (giá gói thầu 168.394 triệu đồng) và quý III/2021 đấu thầu rộng rãi Gói thầu KT-W4: Kiểm toán quyết toán trong nước (giá gói thầu 1.264 triệu đồng).