(BĐT) - Tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019 vào Tỉnh. Theo đó, Chương trình xúc tiến đầu tư tập trung đẩy mạnh vào các dự án công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản, vật liệu xây dựng, lĩnh vực nông nghiệp kỹ thuật cao, lĩnh vực đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng…
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Quảng Nam cho biết, hiện có 10 dự án đang đàm phán, xúc tiến đầu tư vào Tỉnh năm 2019. Đó là Dự án Đầu tư xây dựng cụm nhà máy công nghiệp phụ trợ ngành cơ khí tại Khu kinh tế  mở Chu Lai; Khu đô thị, dịch vụ, du lịch tại TP. Tam Kỳ; Dự án Sản xuất linh kiện máy bay tại huyện Núi Thành; Dự án Nhà thông tin tại Tam Hiệp; Dự án Khu đô thị công nghệ giáo dục FPT tại TP. Tam Kỳ; Khu đô thị sinh thái cao cấp TMS Mỹ Sơn - hồ Thạch Bàn; Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Tây Bà Nà; Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và trạm dừng chân FVG Đông Giang; Dự án Cụm công nghiệp thôn Hoa tại huyện Nam Giang; Dự án Dâu tằm tơ công nghệ cao tại huyện Đại Lộc.

Trong giai đoạn 2019 - 2020, tỉnh Quảng Nam cũng công bố 10 nhóm dự án động lực và 514 dự án cụ thể ưu tiên thu hút đầu tư vào Tỉnh.