(BĐT) - Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4 vừa diễn ra chiều tối ngày 3/5, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Quang Mạnh cho biết, về dài hạn việc quản lý sân golf sẽ theo Luật Quy hoạch và theo đúng nguyên tắc của cơ chế thị trường.
Về dài hạn việc quản lý sân golf sẽ theo Luật Quy hoạch và theo đúng nguyên tắc của cơ chế thị trường. Ảnh Internet

Về dài hạn việc quản lý sân golf sẽ theo Luật Quy hoạch và theo đúng nguyên tắc của cơ chế thị trường. Ảnh Internet

Hiện nay có quy hoạch 89 sân nhưng chỉ có chưa đến 1 nửa số đó được triển khai và đi vào hoạt động vì có rất nhiều sân golf thực chất là trong quy hoạch nhưng không đủ điều kiện kinh doanh, không đủ điều kiện để phát huy lợi nhuận đầu tư, do vậy cũng không được nhà đầu tư quan tâm thực hiện.

Về dài hạn, sân golf là loại hình theo quy định của Luật Quy hoạch được Quốc hội thông qua, bắt đầu từ năm 2019, chúng ta sẽ quản lý theo hình thức điều kiện kinh doanh chứ không phải theo hình thức quy hoạch nữa, ông Mạnh cho biết.

Trong năm 2019, Chính phủ cũng chấp thuận đề xuất của Bộ KH&ĐT sẽ xây dựng  một nghị định đưa ra các tiêu chí, điều kiện cụ thể cho lĩnh vực sân golf để có thể theo đúng nguyên tắc của cơ chế thị trường nhưng vẫn bảo đảm đầy đủ các công cụ quản lý Nhà nước, tránh việc lạm dụng, sử dụng nhiều đất quá, các vấn đề liên quan đến môi trường, ảnh hưởng đến lợi ích chung khác của xã hội.

Về việc Bộ KH&ĐT đã phê chuẩn, bổ sung một loạt sân golf vào quy hoạch sân golf của Việt Nam đến 2020, Thứ trưởng Lê Quang Mạnh khẳng định quá trình xem xét, thẩm định là chặt chẽ.

Thời gian vừa qua, Bộ KH&ĐT nhận được đề xuất của rất nhiều địa phương có nhu cầu phát triển các sân golf để phục vụ cho mục tiêu phát triển du lịch, dịch vụ của địa phương. Việc này Chính phủ cũng đã có các quyết định về quy hoạch sân golf theo Quyết định 1946 hay Chỉ thị 11/2012.

Để xem xét, phê chuẩn quy hoạch sân golf phải bảo đảm rất nhiều điều kiện, các tiêu chuẩn, tiêu chí khác nhau. Trong đó, chắc chắn 2 nội dung liên quan đến việc sử dụng đất lúa, đặc biệt là đất lúa 2 vụ cũng như đất rừng, được xem xét hết sức chặt chẽ. Chính vì vậy, xin bảo đảm rằng, quá trình xem xét được Bộ thực hiện trong thời gian dài, xem xét kỹ lưỡng để bảo đảm các thủ tục hợp pháp và  không ảnh hưởng đến việc sử dụng 2 loại đất này. Tuy nhiên, phê chuẩn quy hoạch các sân golf thực chất cũng là tạo điều kiện để các địa phương có các điều kiện pháp lý thực hiện các thủ tục đầu tư tiếp theo.