(BĐT) - Công ty CP Bọc ống dầu khí Việt Nam - PVCoating (HNX: PVB) công bố báo cáo tài chính (BCTC) bán niên năm 2019 với doanh thu đạt 21,4 tỷ đồng, tăng nhẹ 118 triệu đồng so với báo cáo tài chính công ty tự lập. Công ty báo lỗ sau thuế 32,45 tỷ đồng, tăng 8,6% (gần 2,6 tỷ đồng) so với BCTC tự lập.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân có sự chêch lệch này được công ty cho biết là do kiểm toán yêu cầu điều chỉnh một số bút toán hạch toán truy thu khoản thuế thu nhập doanh nghiệp trong giai đoạn 2013-2016 (ghi dương 7 tỷ đồng và chi phí thu nhập doanh nghiệp hiện hành và ghi âm 3,7 tỷ đồng phần thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại) và điều chỉnh quỹ lương năm 2018.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của PVCoating đạt 423,7 tỷ đồng, giảm 9,3% so với số đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm từ 392,7 tỷ đồng xuống còn 352,6 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền tăng 47% lên mức 52,5 tỷ đồng nhưng khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm 39% xuống còn 90 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty vẫn còn hơn 132,5 tỷ đồng.

Theo NDH