(BĐT) - Cổ phiếu NT2 của Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PV Power NT2) là một trong những cổ phiếu ngành điện hấp dẫn nhất trên thị trường chứng khoán nhờ Công ty kinh doanh hiệu quả và trả cổ tức bằng tiền mặt cao. Hơn nữa, việc PV Power NT2 sẽ trả hết các khoản nợ vay đến năm 2021 và giảm dần chi phí khấu hao (chiếm phần lớn tổng chi phí) đang hứa hẹn cơ hội đầu tư hấp dẫn.
PV Power NT2 đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 6.791 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 789 tỷ đồng và sau thuế là 749 tỷ đồng trong năm 2018

PV Power NT2 đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 6.791 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 789 tỷ đồng và sau thuế là 749 tỷ đồng trong năm 2018

Lợi nhuận và cổ tức luôn vượt xa kế hoạch

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (ĐHĐCĐ) vừa diễn ra, PV Power NT2 đặt kế hoạch sản lượng điện 4.600 triệu kWh, tổng doanh thu đạt 6.791 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 789 tỷ đồng và sau thuế là 749 tỷ đồng trong năm 2018. Cổ tức dự kiến ở mức 25%.

Mặc dù đặt kế hoạch lợi nhuận ròng năm 2018 thấp hơn so với năm 2017 nhưng PV Power NT2 luôn tạo ra những bất ngờ về việc hoàn thành vượt kế hoạch. Đơn cử như năm 2017, doanh thu và lợi nhuận ròng đều vượt kế hoạch được giao lần lượt là 5% và 18%. Năm 2016 cũng không phải ngoại lệ khi tổng doanh thu đạt 8.087 tỷ đồng, vượt 32% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 1.085 tỷ đồng, vượt hơn 49% so với kế hoạch.

Tình hình kinh doanh của PV Power NT2 trong quý I năm 2018 cũng củng cố niềm tin về một kết quả kinh doanh vượt xa kế hoạch đã đề ra. Cụ thể, 3 tháng đầu năm, PV Power NT2 ghi nhận sản lượng điện đạt 1.330 triệu kWh, doanh thu 1.959 tỷ đồng, đạt 29% kế hoạch năm. Về lợi nhuận, lãi từ hoạt động kinh doanh quý I ghi nhận 314 tỷ đồng, lãi trước thuế theo đó đạt 247 tỷ đồng với 67 tỷ đồng đến từ chênh lệch tỷ giá. Kết quả là, tính đến thời điểm 31/3/2018, Công ty thu về 235 tỷ đồng lãi ròng, tương đương hơn 31% kế hoạch năm.

Trong một báo cáo phân tích về cơ hội đầu tư vào cổ phiếu của PV Power - Công ty mẹ của PV Power NT2, tính toán của Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho thấy, PV Power NT2 có thể đạt tới 1.098 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2018. Báo cáo này cũng dự kiến lợi nhuận ròng của PV Power NT2 năm 2019, 2020 và 2021 lần lượt là 1.103 tỷ đồng, 1.113 tỷ đồng và 1.127 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, PV Power NT2 cũng luôn gây bất ngờ trong việc trả cổ tức bằng tiền mặt vượt xa kế hoạch được đề ra ban đầu. ĐHĐCĐ đã thông qua cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 tăng từ 25% lên 30%, trong đó đã tạm ứng 10% trong năm 2017. Năm 2016 cũng không phải ngoại lệ khi tỷ lệ cổ tức trả bằng tiền mặt của PV Power NT2 lên đến 36%, vượt 80% kế hoạch cổ tức ban đầu. Năm 2015, Công ty trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 22% mệnh giá (một cổ phần nhận được 2.200 đồng cổ tức) cùng với 4% bằng cổ phiếu (vượt 6% kế hoạch trả cổ tức năm 2015). Việc luôn trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ cao là một sự hấp dẫn của PV Power NT2 và của ngành điện nói chung vì điện là hàng hóa cơ bản luôn có thị trường tiêu thụ.

PV Power NT2 cũng cho biết, cổ tức các năm sau chắc chắn từ 25% trở lên do từ nay trở đi, Công ty không đầu tư thêm dự án mới. 

PV Power NT2: Cơ hội cho tầm nhìn dài hạn ảnh 1

Năm 2018, PV Power đặt kế hoạch sản lượng điện đạt 4.600 triệu kWh

Lợi thế từ giảm chi phí lãi vay và khấu hao

Một lợi thế của nhà máy điện là không phải làm thị trường mà luôn có thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, để xây dựng một nhà máy điện cần lượng vốn lớn và thông thường dẫn đến vay nợ nhiều. Ngoài ra, chi phí khấu hao cũng chiếm một phần lớn trong tổng chi phí.

Về các khoản nợ vay, PV Power NT2 đã vay khoảng 200 triệu EUR và khoảng 215 triệu USD. Ngoài ra, Công ty còn vay 2 hợp đồng tín dụng trong nước khoảng 284 tỷ đồng và năm 2017 đã tất toán trước hạn 2 hợp đồng này, mang lại hiệu quả cao. Công ty có 19 kỳ trả nợ gốc và lãi, đã trả 12 kỳ tính đến cuối năm 2017, còn 7 kỳ nữa tính ra đến năm 2021 sẽ hết nợ. Từ trước đến nay, Công ty đều trả nợ đúng hạn, không vay các nguồn tiền khác trong nước để bù vào. Như vậy, từ năm 2021 trở đi, PV Power NT2 sẽ trả hết nợ và chỉ còn vốn chủ sở hữu. Ngoài ra, việc trả hết nợ cũng giúp PV Power NT2 tránh được các khoản lỗ tỷ giá.

Về chi phí khấu hao, báo cáo của BVSC cho biết, tổng mức đầu tư của PV Power NT2 vào khoảng 11.400 tỷ đồng, khấu hao hàng năm ước tính khoảng 710 tỷ đồng và giá trị còn lại vào cuối năm 2025 là 504 tỷ đồng.

Như vậy, việc nợ vay và khấu hao giảm dần trong các năm tới và nhà máy hoạt động hiệu quả luôn mang lại lợi nhuận cao là điểm hấp dẫn trong việc đầu tư dài hạn cổ phiếu của PV Power NT2.

Ngoài ra, PV Power NT2 sẽ thực hiện chiến lược chào giá hợp lý, sớm tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm năm 2018. Hội đồng quản trị PV Power NT2 cho biết, năm 2018, thủy văn được dự báo thuận lợi cho điện khí khi mực nước các sông từ Tây Bắc đến Đồng bằng sông Cửu Long có thể xuống thấp từ 10 - 30%. Nhu cầu điện phía Nam có thể tăng khoảng 10% trong khi một số nhà máy điện đang bị chậm tiến độ, là yếu tố thuận lợi cho PV Power NT2 phát triển.