(BĐT) - Tổng Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021 với kết quả ghi nhận doanh thu thuần đạt 39.805 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Tương ứng với lợi nhuận gộp cũng sụt giảm đến 53% còn 204 tỷ đồng.
Quý III/2021, PTSC ghi nhận doanh thu thuần đạt 39.805 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Quý III/2021, PTSC ghi nhận doanh thu thuần đạt 39.805 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tuy nhiên, nhờ ghi nhận lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết, lợi nhuận sau thuế của Công ty vẫn tăng trưởng 8% lên 240,4 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận 9.029 tỷ đồng doanh thu và 575,5 tỷ đồng lãi ròng, sụt giảm 35% và 9% so với 9 tháng 2020.

Năm 2021, Công ty đặt mục tiêu doanh thu 10.000 tỷ đồng và lãi sau thuế 560 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã thực hiện được 97% kế hoạch doanh thu và vượt 3% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính đến cuối quý III/2021, tổng tài sản Công ty đạt 24.883 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi vẫn khá dồi dào với tổng cộng 8.192 tỷ đồng, chiếm gần 1/3 tổng tài sản.