PPC tạm ứng cổ tức tỷ lệ 11,5%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 15/3 tới, Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại (mã chứng khoán: PPC) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 11,5%. 

Với 320,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ trả tổng cộng 368,69 tỷ đồng cổ tức trong đợt tạm ứng này. Ngày thanh toán là ngày 2/4/2021.

Trong năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 7.929,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.007,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 3,1% và 20,1% so với thực hiện trong năm 2019.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản tăng 2,6% so với đầu năm lên 7.444 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là đầu tư tài chính dài hạn đạt 2.477,2 tỷ đồng, chiếm 33,3% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.788,4 tỷ đồng, chiếm 24% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.746,1 tỷ đồng, chiếm 23,5% tổng tài sản; tồn kho đạt 697 tỷ đồng, chiếm 9,4% tổng tài sản.

Chuyên đề