(BĐT) - Ban Quản lý đầu tư hạ tầng Khu Kinh tế Phú Yên đang triển khai Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Tuyến đường giao thông từ cảng Bãi Gốc (Khu kinh tế Nam Phú Yên) kết nối Quốc lộ 1 đi Khu kinh tế Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa). Dự án có tổng mức đầu tư 1.407,2 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ và ngân sách tỉnh Phú Yên.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Hiện tại Dự án đang trong thời gian chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 01XL Thi công xây lắp toàn bộ công trình (dự toán 1.186,274 tỷ đồng) thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi, qua mạng, với thời gian thực hiện hợp đồng 1.080 ngày.

Trước đó, Dự án đã hoàn tất chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 01TV Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và Gói thầu số 04TV Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán trong tháng 7 và tháng 9/2021.