(BĐT) - UBND tỉnh Phú Thọ vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới Đông Nam, TP. Việt Trì. Theo đó, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ sẽ chỉ định thầu nhà đầu tư thực hiện Dự án theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; thời gian thực hiện hợp đồng trước ngày 31/12/2030.

Khu đô thị mới Đông Nam, thành phố Việt Trì là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng chi phí thực hiện dự kiến 4.679,328 tỷ đồng, tổng diện tích đất sử dụng 635.350 m2. Dự án được thực hiện tại xã Trưng Vương và phường Thanh Miếu, TP. Việt Trì.

Mục tiêu của Dự án là xây dựng khu nhà ở đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa - xã hội, làm thay đổi bộ mặt đô thị của tỉnh Phú Thọ.