Hà Nội : Phát hiện hơn 11.500 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Trong những tháng đầu năm nay, Chi cục Thú Y Hà Nội đã kiểm tra và phát hiện hơn 11.500 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm. Trong đó có gần 3.700 cơ sở bị phạt tiền và xử lý theo quy định pháp luật.
Hà Nội : Phát hiện hơn 11.500 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm


FBNC