Chính phủ thúc các bộ soạn thảo nghị định

(BĐT) - Để bảo đảm tiến độ ban hành 6 văn bản quy định chi tiết đối với 3 Luật đã có hiệu lực và 18 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2017, Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các bộ khẩn trương soạn thảo, hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản này.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ: Tài chính; Thông tin và Truyền thông; Quốc phòng; Y tế; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải trực tiếp chỉ đạo việc soạn thảo, khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 6 văn bản nợ đọng trước ngày 15/10/2016 và 18 văn bản quy định chi tiết thi hành 5 luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2017.

Thủ tướng giao Bộ Tư pháp tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc soạn thảo, trình các văn bản; tập trung nguồn lực, ưu tiên thẩm định, có văn bản thẩm định trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự thảo văn bản.          

Trần Tuyết