Phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư chính thức có hiệu lực

(BĐT) - Kể từ ngày 15/02/2017, việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư chính thức có hiệu lực. Đó là nội dung của Thông tư 31/2016 do Bộ Xây dựng ban hành vừa mới đây.
Phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư chính thức có hiệu lực

Theo thông tư này, chung cư được phân loại thành A, B và C. Trong đó, chung cư loại A và B phải đạt tối thiểu 18 trên 20 tiêu chí kèm theo, còn chung cư loại C là không đạt các tiêu chí thuộc loại A và B.

Cụ thể, việc phân hạng nhà chung cư được xác định trên cơ sở 4 nhóm tiêu chí: quy hoạch - kiến trúc; hệ thống, thiết bị kỹ thuật; dịch vụ, hạ tầng xã hội; chất lượng, quản lý, vận hành.

Mục đích của việc phân nhà chung cư thành nhiều hạng khác nhau là để xác định giá trị của nhà chung cư khi thực hiện quản lý hoặc giao dịch trên thị trường.

Ngoài ra, việc phân hạng và công nhận hạng được thực hiện đối với từng tòa nhà chung cư và phải đảm bảo các yêu cầu như: phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; phải đảm bảo tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khác có liên quan.

Đặc biệt, nhà chung cư phải không thuộc diện bị phá dỡ, không thuộc khu vực đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng theo đúng quy định của pháp luật về nhà ở, xây dựng, được bàn giao đưa vào sử dụng và không vi phạm các quy định của pháp luật tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị công nhận hạng.

Được biết, không áp dụng các quy định của Thông tư này đối với nhà chung cư xây dựng trước năm 1994.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư