(BĐT) - Ngày 11/12 tới, Công ty CP Cảng Đồng Nai (Mã: PDN) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đượt 1/2018 với tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 25/12.

Với khối lượng chứng khoán đang niêm yết và lưu hành là 12,35 triệu cổ phiếu, Công ty sẽ chi 12,35 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Về tình hình hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2018, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 486,51 tỷ đồng, tăng 29,9%; lợi nhuận sau thuế đạt 87,58 tỷ đồng, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2017. Như vậy, Công ty đã hoàn thành hơn 90% kế hoạch doanh thu và vượt 8,12% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.