PCC1 lãi sau thuế năm 2019 đạt 375 tỷ đồng, hoàn thành 88% kế hoạch

Công ty CP Xây lắp điện 1 (PCC1, HoSE: PC1) đạt 1.568 tỷ đồng doanh thu thuần trong quý IV/2019, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Trong cơ cấu danh thu kỳ này, mảng chiếm tỷ trọng lớn nhất là hoạt động xây lắp và thiết bị ngành điện với 884,5 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Trong khi đó, mảng tăng mạnh nhất là sản xuất công nghiệp với 406 tỷ đồng, gấp hơn 2,2 lần quý IV/2018. Ngược lại, doanh thu bán hàng hóa và vật tư giảm từ 339 tỷ đồng xuống còn 72,5 tỷ đồng.

Kỳ này, giá vốn hàng bán ở mức 1.396 tỷ đồng, tăng gần 4%. Lợi nhuận gộp tăng 6,2% và đạt 172 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 12,5 tỷ đồng, tăng 42,5% so với cùng kỳ chủ yếu do tăng lãi tiền gửi, lãi cho vay. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm 3% xuống 45,8 tỷ đồng.

Công ty có khoản lỗ 12 tỷ đồng từ công ty liên doanh liên kết, trong khi cùng kỳ khoản này lãi 1,1 tỷ đồng. Chi phí bán hàng ở mức 2,8 tỷ đồng còn cùng kỳ công ty được hoàn nhập 600 triệu đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 3% lên 57,8 tỷ đồng. Do lỗ từ công ty liên doanh liên kết và chi phí tăng, PCC1 lãi sau thuế quý IV/2019 hơn 57 tỷ đồng giảm 8,2% so với cùng kỳ.

PCC1 lãi sau thuế năm 2019 đạt 375 tỷ đồng, hoàn thành 88% kế hoạch ảnh 1
Lũy kế cả năm 2019, PCC1 đạt 5.842 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 15% so với 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt 375 tỷ đồng, giảm 23,7% so với năm trước và hoàn thành 88,4% kế hoạch.

Tại thời điểm 31/12, tổng tài sản ở mức 8.314 tỷ đồng, tăng 26% so với số đầu năm. Tài sản ngắn hạn tăng 31% lên 4.160 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho đạt 1.433 tỷ đồng, tăng 88%. Tài sản dài hạn cũng tăng từ 3.447 tỷ đồng lên thành 4.153 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang lên gấp 2,7 lần đầu năm và đạt 1.179 tỷ đồng. Chi phí xây dựng dở dang của dự án thủy điện Mông Ân tăng từ 380 tỷ đồng lên thành 730,5 tỷ đồng. Chi phí xây dựng dở dang của dự án Bảo Lạc B và Sông Nhiệm 4 lên lần lượt gấp 7,4 lần và 13,6 lần, ở mức 300 tỷ đồng và 135 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả tăng 39% lên 4.619,5 tỷ đồng, trong đó, nợ ngắn hạn đạt 2.591,6 tỷ đồng (tăng 48,8%) và nợ dài hạn là 2.028 tỷ đồng (tăng 28,6%).

Chuyên đề

Kết nối đầu tư