(BĐT) - Công ty CP Pin Ác quy Miền Nam (mã chứng khoán: PAC) thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng là 20/11 và ngày thanh toán là 14/12.

Với 46,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự kiến chi trả tổng 46,5 tỷ đồng cho cổ đông trong đợt tạm ứng lần 1 năm 2020.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu 2.242,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 103,9 tỷ đồng, lần lượt giảm 0,9% và 10,2% so với cùng kỳ.

Được biết, trong năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu là 3.670 tỷ đồng, lợi nhuận là 205 tỷ đồng và cổ tức không thấp hơn 15%. Như vậy, sau 9 tháng, Công ty hoàn thành được 65,3% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.