(BĐT) - CTCP Xi măng La Hiên (Mã: CLH) vừa công bố BCTC 6 tháng đầu năm 2018 đã soát xét. Theo đó, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 344,1 tỷ đồng, tăng 20% so với nửa đầu năm 2017.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt đạt 6,8 tỷ đồng và 13,2 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 6 tháng đầu năm 2017. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm từ 9 tỷ đồng xuống còn 5,9 tỷ đồng.

Nhờ đó, Công ty đạt 13,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong 6 tháng đầu năm 2018, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. EPS 6 tháng đầu năm đạt 1.367 đồng/cổ phiếu.