(BĐT) - Ngày 28/6 tới, Công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed, mã chứng khoán: NSC) sẽ chốt danh sách trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, với tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán vào ngày 28/07.

Với hơn 17,58 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 35,16 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Trước đó, tại nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021, Vinaseed đã thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 40%.

Năm nay, Công ty lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần dự kiến đạt 1.800 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện năm 2020; lợi nhuận trước thuế dự kiến 266 tỷ đồng, tăng 24%. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 30 - 40%.

Quý I/2021, doanh thu thuần của Công ty đạt 245 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế gấp đôi cùng kỳ, đạt gần 34 tỷ đồng.