(BĐT) - Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thuế, tổng số tiền thuế nợ đến 31/10/2018 là 81.555 tỷ đồng. Số nợ này bằng 7,4% dự toán thu nội địa năm 2018, giảm 1.406 tỷ đồng so với thời điểm 30/9/2018.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Trong đó, tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày (có khả năng thu) là 46.273 tỷ đồng, chiếm 56,7% tổng số tiền thuế nợ; tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi là 35.282 tỷ đồng, chiếm 43,3% tổng tiền thuế nợ.

Trong công tác thu nợ thuế, đến 31/10/2018, cơ quan thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ, ước thu đạt 26.432 tỷ đồng tiền thuế nợ năm 2017 chuyển sang. Trong đó: thu bằng biện pháp quản lý nợ là 15.799 tỷ đồng; bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 7.325 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế, thời gian qua, ngành Thuế luôn chú trọng tới công tác quản lý nợ. Mới nhất, ngành Thuế đã trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 15/10/2018 về việc tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng ngành thuế quản lý. Đồng thời đã ban hành ngay Văn bản số 4080/TCT-QLN triển khai thực hiện Chỉ thị, đôn đốc các cục thuế xây dựng các đề án.