(BĐT) - Mới đây, hãng nghiên cứu Wealth-X đã đưa ra bảng xếp hạng những trường đại học và cao đẳng sản sinh người siêu giàu (ultra high net worth - UHNW) nhiều nhất thế giới với tài sản sở hữu trên 30 triệu USD.
Những trường đại học sản sinh ra nhiều người siêu giàu nhất thế giới

Dưới đây là 10 trường đứng đầu thế giới về số lượng cựu sinh viên là người siêu giàu.

Những trường đại học sản sinh ra nhiều người siêu giàu nhất thế giới ảnh 1

Đại học Chicago

Số cựu sinh viên UHNW được biết đến: 326

Tài sản của số cựu sinh viên UHNW được biết đến: 286 tỷ USD

Số cựu sinh viên UNHW ước tính: 2.405

Tài sản của số cựu sinh viên UHNW ước tính: 707 tỷ USD
Những trường đại học sản sinh ra nhiều người siêu giàu nhất thế giới ảnh 2

Đại học Nam California

Số cựu sinh viên UHNW được biết đến: 319

Tài sản của số cựu sinh viên UHNW được biết đến: 188 tỷ USD

Số cựu sinh viên UNHW ước tính: 2.645

Tài sản của số cựu sinh viên UHNW ước tính: 548 tỷ USD
Những trường đại học sản sinh ra nhiều người siêu giàu nhất thế giới ảnh 3

Đại học Northwestern

Số cựu sinh viên UHNW được biết đến: 365

Tài sản của số cựu sinh viên UHNW được biết đến: 145 tỷ USD

Số cựu sinh viên UNHW ước tính: 2.725

Tài sản của số cựu sinh viên UHNW ước tính: 389 tỷ USD
Những trường đại học sản sinh ra nhiều người siêu giàu nhất thế giới ảnh 4

Đại học Cambrigde

Số cựu sinh viên UHNW được biết đến: 259

Tài sản của số cựu sinh viên UHNW được biết đến: 115 tỷ USD

Số cựu sinh viên UNHW ước tính: 2.760

Tài sản của số cựu sinh viên UHNW ước tính: 390 tỷ USD
Những trường đại học sản sinh ra nhiều người siêu giàu nhất thế giới ảnh 5

Học viện Công nghệ Massachusetts

Số cựu sinh viên UHNW được biết đến: 351

Tài sản của số cựu sinh viên UHNW được biết đến: 380 tỷ USD

Số cựu sinh viên UNHW ước tính: 2.785

Tài sản của số cựu sinh viên UHNW ước tính: 990 tỷ USD
Những trường đại học sản sinh ra nhiều người siêu giàu nhất thế giới ảnh 6

Đại học New York

Số cựu sinh viên UHNW được biết đến: 456

Tài sản của số cựu sinh viên UHNW được biết đến: 279 tỷ USD

Số cựu sinh viên UNHW ước tính: 3.380

Tài sản của số cựu sinh viên UHNW ước tính: 712 tỷ USD
Những trường đại học sản sinh ra nhiều người siêu giàu nhất thế giới ảnh 7

Đại học Columbia

Số cựu sinh viên UHNW được biết đến: 516

Tài sản của số cựu sinh viên UHNW được biết đến: 621 tỷ USD

Số cựu sinh viên UNHW ước tính: 3.925

Tài sản của số cựu sinh viên UHNW ước tính: 1,5 nghìn tỷ USD
Những trường đại học sản sinh ra nhiều người siêu giàu nhất thế giới ảnh 8

Đại học Pennsylvania

Số cựu sinh viên UHNW được biết đến: 744

Tài sản của số cựu sinh viên UHNW được biết đến: 731 tỷ USD

Số cựu sinh viên UNHW ước tính: 5.575

Tài sản của số cựu sinh viên UHNW ước tính: 1,8 nghìn tỷ USD
Những trường đại học sản sinh ra nhiều người siêu giàu nhất thế giới ảnh 9

Đại học Stanford

Số cựu sinh viên UHNW được biết đến: 775

Tài sản của số cựu sinh viên UHNW được biết đến: 1,1 nghìn tỷ USD

Số cựu sinh viên UNHW ước tính: 5.580

Tài sản của số cựu sinh viên UHNW ước tính: 2,9 nghìn tỷ USD
Những trường đại học sản sinh ra nhiều người siêu giàu nhất thế giới ảnh 10

Đại học Harvard

Số cựu sinh viên UHNW được biết đến: 1.830

Tài sản của số cựu sinh viên UHNW được biết đến: 1,9 nghìn tỷ USD

Số cựu sinh viên UNHW ước tính: 13.650

Tài sản của số cựu sinh viên UHNW ước tính: 4,8 nghìn tỷ USD