(BĐT) - Theo xếp hạng dựa trên hơn 400.000 cuộc phỏng vấn nhằm chấm điểm các thương hiệu được Hãng Morning Consult công bố mới đây, gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon là thương hiệu được yêu thích nhất tại Mỹ. Tiếp đến là Google và Netflix.
Những thương hiệu được yêu thích tại Mỹ

Morning Consult xếp hạng các thương hiệu dựa trên 4 yếu tố: sự yêu thích thương hiệu, sự tin tưởng, mức độ ảnh hưởng tới cộng đồng, và khả năng sẵn sàng giới thiệu thương hiệu của khách hàng.

Dưới đây là 15 thương hiệu được yêu thích nhất tại Mỹ.

Những thương hiệu được yêu thích tại Mỹ ảnh 1

15. Target

Những thương hiệu được yêu thích tại Mỹ ảnh 2

14. Youtube

Những thương hiệu được yêu thích tại Mỹ ảnh 3

13. Tide

Những thương hiệu được yêu thích tại Mỹ ảnh 4

12. Samsung

Những thương hiệu được yêu thích tại Mỹ ảnh 5

11. Lowe's

Những thương hiệu được yêu thích tại Mỹ ảnh 6

10. Cheerios

Những thương hiệu được yêu thích tại Mỹ ảnh 7

9. Dollar Tree

Những thương hiệu được yêu thích tại Mỹ ảnh 8

8. FedEx

Những thương hiệu được yêu thích tại Mỹ ảnh 9

7. Hershey's

Những thương hiệu được yêu thích tại Mỹ ảnh 10

6. USPS

Những thương hiệu được yêu thích tại Mỹ ảnh 11

5. Home Depot

Những thương hiệu được yêu thích tại Mỹ ảnh 12

4. Ups

Những thương hiệu được yêu thích tại Mỹ ảnh 13

3. Netflix

Những thương hiệu được yêu thích tại Mỹ ảnh 14

2. Google

Những thương hiệu được yêu thích tại Mỹ ảnh 15

1. Amazon