(BĐT) - Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại vừa lựa chọn Công ty CP Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện Miền Bắc là nhà thầu trúng Gói thầu Sửa chữa thường xuyên thiết bị nhà máy giai đoạn năm 2019 - năm 2023.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Giá trúng thầu là 302,865 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 49 tháng, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Gói thầu được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Có 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT), trong đó Tổng công ty Phát điện 3 bị loại vì HSDT xếp hạng thứ 2. Ngày 25/11/2019, hợp đồng gói thầu nêu trên đã được ký kết.