(BĐT) - UBND tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án BT Xây dựng một số tuyến đường giao thông nội thị thị trấn Diễn Châu (Nghệ An).

Theo đó, trong quý I/2018, UBND huyện Diễn Châu (cơ quan được ủy quyền) sẽ tiến hành chỉ định thầu nhà đầu tư thực hiện  Dự án này có tổng vốn đầu tư gần 27,5 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Nghệ An, dự kiến 3 khu đất được sử dụng để thanh toán cho nhà đầu tư có tổng diện tích hơn 10.000m2 gồm: khu đất tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu có tổng diện tích 5.889m2; khu đất thuộc xã Diễn Kỷ có tổng diện tích 347m2 và khu đất phía Nam cầu Sở thuộc xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu có tổng diện tích 4.000m2.