Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (HoSE: ITD) thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12% (1 cổ phần được nhận 1.200 đồng). Với gần 19 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi số tiền 23 tỷ đồng.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Ngày đăng ký cuối cùng vào 18/11, ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền 15/11. Ngày thanh toán dự kiến vào 28/11.

Trước đó, doanh nghiệp cũng từng chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 5% trong tháng 1. Như vậy, công ty chi trả cổ tức tổng tỷ lệ 17% bằng tiền cho cả năm 2018.

Năm ngoái, công ty ghi nhận doanh thu tăng 10% lên 445 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ thu về hơn 34 tỷ đồng, giảm 35%. Năm tài chính 2019 (kết thúc 31/3/2020), ITD đặt kế hoạch doanh thu 530 tỷ và lãi ròng 35 tỷ đồng, sau 6 tháng doanh nghiệp mới có lãi ròng hơn 1 tỷ đồng.

Theo NDH