(BĐT) - Trong số những KHLCNT do bên mời thầu tự đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 06/12/2018, có 96 thông báo KHLCNT chậm.
Ngày 06/12: Có 96 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm

Ngày 06/12: Có 96 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm

Thời điểm các đơn vị đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia công bố chậm so với quy định: Có các KHLCNT đã được phê duyệt từ ngày 21/11/2018 trở về trước, nhưng đến ngày 06/12/2018 mới được đăng tải, cụ thể là: KHLCNT của Cục An toàn thông tin cho “Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT năm 2018 (đợt 2)” được phê duyệt tại Văn bản số 1934/QĐ-BTTTT ngày 20/11/2018; KHLCNT của Trung tâm Quản lý Đường hầm sông Sài Gòn cho dự toán “Lắp đặt bổ sung thiết bị kiểm soát tốc độ tự động trong đường hầm sông Sài Gòn” được phê duyệt tại Văn bản số 4019/QĐ-SGTVT ngày 19/7/2018; KHLCNT của Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV cho dự án “Cải tạo, sửa chữa nhà ở loại 2 thành kho vật tư, thiết bị thực tập” được phê duyệt tại Văn bản số 1152/QĐ-TCT-KHĐT ngày 20/11/2018; KHLCNT của Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương VIệt Nam - Chi nhánh Châu Đốc cho dự toán “Mua sắm TSCĐ thông thường năm 2018” được phê duyệt tại Văn bản số 182/QĐ-CNCĐ-TCHC ngày 01/10/2018; KHLCNT của Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông cho dự toán “Hội thảo cung cấp thông tin và hội nghị tập huấn kỹ năng viết bài truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại TP.HCM và Hà Nội” được phê duyệt tại Văn bản số 476/QĐ-VP ngày 16/4/2018, dự án “Triển khai hoạt động thúc đẩy thực thi Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá” được phê duyệt tại Văn bản số 1045/QĐ-VP ngày 25/7/2018; KHLCNT của UBND xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) cho dự án “Phát triển sự nghiệp Truyền thanh - Truyền hình huyện Phú Ninh giai đoạn 2016 - 2020” được phê duyệt tại Văn bản số 3598/QĐ-UBND ngày 17/9/2018; KHLCNT của UBND quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội) cho dự án “Xây dựng Trường THCS Đại Kim” được phê duyệt tại Văn bản số 7036 ngày 21/11/2017, dự án “Xây dựng Trường THCS Thanh Trì (ô C5/TH3)” được phê duyệt tại Văn bản số 3819/QĐ-UBND ngày 20/7/2018; KHLCNT của Cục Quản trị, Văn phòng Chính phủ cho dự toán “Cung cấp dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy cho khách đến làm việc tại Văn phòng Chính phủ năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 993/QĐ-VPCP ngày 29/10/2018; KHLCNT của Văn phòng Thanh tra Chính phủ cho dự toán “Mua sắm máy tính bảng (Ipad) kết nối hệ điều hành tác nghiệp của cơ quan Thanh tra Chính phủ” được phê duyệt tại Văn bản số 954/QĐ-TTCP ngày 06/11/2018; KHLCNT của Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ cho dự toán “Cung cấp hàng hàng hóa, dịch vụ phục vụ tổ chức Sàn Giao dịch việc làm tại huyện Lâm Thao năm 2018” được phê duyệt tại Văn bản số 657/QĐ-TTDVVL ngày 09/11/2018; KHLCNT của Công ty CP Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng 689 cho dự án “Đầu tư xây dựng nhà ở, nhà làm việc 4 cơ quan và bộ tư lệnh/QĐ1” được phê duyệt tại Văn bản số 2705/QĐ-BQP ngày 09/7/2018; KHLCNT của Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn cho dự án “Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Chi Lăng” được phê duyệt tại Văn bản số 1110a/QĐ-CT ngày 07/11/2018; KHLCNT của UBND xã An Trung cho dự toán “Mua bò cái lai hỗ trợ cho nhân dân thuộc chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 (vốn sự nghiệp chương trình 135)” được phê duyệt tại Văn bản số 171/QĐ-UBND ngày 09/11/2018; KHLCNT của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh cho dự án “Cấp nước sinh hoạt 02 Đồn BP (Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, Phước Chỉ)/Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh” được phê duyệt tại Văn bản số 4673/QĐ-BTL ngày 07/11/2018; KHLCNT của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh cho dự án “Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135” được phê duyệt tại Văn bản số 150/QĐ-STC ngày 24/9/2018; KHLCNT của UBND xã Khai Thái (huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội) cho dự án “Tuyến đường Dộc từ đầu làng đến chân đê thôn Vĩnh Trung xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên” được phê duyệt tại Văn bản số 3660/QĐ-UBND ngày 19/11/2018; KHLCNT của Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Hoà Bình (tỉnh Bạc Liêu) cho dự án “Xây dựng lộ phía tây kênh 7, ấp 15, xã Vĩnh Hậu A” được phê duyệt tại Văn bản số 154/QĐ-UBND ngày 07/11/2018; KHLCNT của UBND xã Xuân Lương cho dự án “Cải tạo, nâng cấp bờ đập bản Ven xã Xuân Lương” được phê duyệt tại Văn bản số 248/QĐ-UBND ngày 07/11/2018; KHLCNT của Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau cho “Đơn hàng 274 Cung cấp vật tư hóa chất sản xuất Urê” được phê duyệt tại Văn bản số 2219/QĐ-PVCFC ngày 19/10/2018; KHLCNT của Bệnh viện Đa khoa Đống Đa cho dự án “Sửa chữa, cảo tạo sân vườn thành khu vực để xe máy cho CBNV Bệnh viện” được phê duyệt tại Văn bản số 306/QĐ-BV ngày 08/10/2018; KHLCNT của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sông Công (tỉnh Thái Nguyên) cho dự án “Trường THCS Nguyễn Du” được phê duyệt tại Văn bản số 2064/QĐ-UBND ngày 05/11/2018; KHLCNT của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho gói thầu “Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Phú Quốc” được phê duyệt tại Văn bản số 4713/QĐ-UBND ngày 02/11/2018; KHLCNT của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc cho dự toán “Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018” được phê duyệt tại Văn bản số 10544/QĐ-CT ngày 08/11/2018; KHLCNT của Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho dự án “Nâng công suất MBA T2 trạm 110kV Thanh Miện (E8.14)” được phê duyệt tại Văn bản số 2161/QĐ-EVN-NPC ngày 30/7/2018; KHLCNT của Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế cho dự án “Nhà máy xử lý nước sạch Vạn Niên công suất 120.000m3/ngđ” được phê duyệt tại Văn bản số 653 ngày 11/10/2018; KHLCNT của Cục An toàn lao động cho “Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020” được phê duyệt tại Văn bản số 1557/QĐ-LĐTBXH ngày 07/11/2018; KHLCNT của Công ty Than Dương Huy - TKV cho gói thầu “Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2019 - Công ty Than Dương Huy - TKV” được phê duyệt tại Văn bản số 10838/QĐ-VDHC ngày 09/11/2018, gói thầu “Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư hệ thống giàn mềm phục vụ khai thác lò chợ - Công ty Than Dương Huy - TKV” được phê duyệt tại Văn bản số 11053/QĐ-VDHC ngày 16/11/2018, gói thầu “Lập báo cáo NCKT Đầu tư hệ thống giá khung di động phục vụ khai thác lò chợ năm 2019 - Công ty Than Dương Huy - TKV” được phê duyệt tại Văn bản số 10963/QĐ-VDHC ngày 15/11/2018; KHLCNT của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai cho dự án “Cấp nước sinh hoạt 02 đồn Biên phòng Tả Gia Khâu, Mường Khương/Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai” được phê duyệt tại Văn bản số 4672/QĐ-BTL ngày 07/11/2018; KHLCNT của Cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho dự toán “Mua văn phòng phẩm phục vụ công tác chuyên môn” được phê duyệt tại Văn bản số 8154/QĐ-BTL ngày 23/10/2018; KHLCNT của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên cho dự toán “Mua hóa chất, vật tư tiêu hao, y dụng cụ thực hiện xét nghiệm nước sinh hoạt cho trường học và trạm y tế” được phê duyệt tại Văn bản số 743/QĐ-SKBT ngày 15/11/2018; KHLCNT của Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Nam cho dự toán “Trang bị switch gom phục vụ kết nối các trạm 2G/3G/4G tại Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Nam - khu vực Đài VT Đông HCM” được phê duyệt tại Văn bản số 4278/QĐ-TT.MLMN-KHĐT ngày 09/11/2018; KHLCNT của Ban Chỉ huy công trình thủy lợi thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho dự án “Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước và đường nội đồng khu đồng Chõ, thôn Quả Cảm, xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh” được phê duyệt tại Văn bản số 2847/QĐ-UBND ngày 19/11/2018; KHLCNT của Công ty CP Sonadezi Long Thành cho dự án “Cụm xưởng cho thuê giai đoạn 3 - KCN Long Thành” được phê duyệt tại Văn bản số 301/QĐ-SZL-DA ngày 12/11/2018, dự án “Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Long Thành” được phê duyệt tại Văn bản số 229/QĐ-SZL-DA ngày 24/8/2018; KHLCNT của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang cho dự án “Nâng cấp trụ sở làm việc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh” được phê duyệt tại Văn bản số 2170/QĐ-UBND ngày 14/8/2018; KHLCNT của Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng cho “Dự toán kinh phí trang bị máy pháy điện dự phòng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng” được phê duyệt tại Văn bản số 2990/QĐ-UBND ngày 09/11/2018; KHLCNT của Công ty Điện lực Lâm Đồng cho dự án “Xây dựng nhà làm việc Điện lực Đà Lạt” được phê duyệt tại Văn bản số 2250/QĐ-PCLĐ ngày 19/10/2018; KHLCNT của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bến Tre cho dự án “Mua ống nhụa PVC” được phê duyệt tại Văn bản số 2387 ngày 05/11/2018; KHLCNT của UBND xã Măng Ri (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) cho dự án “Cầu treo qua suối Y Hai thôn Đăk Dơn, xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum” được phê duyệt tại Văn bản số 657b/QĐ-UBND ngày 04/10/2018; KHLCNT của Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga cho dự án “Đầu tư hệ thống hội nghị truyền hình giao ban xa cho các đơn vị thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga” được phê duyệt tại Văn bản số 3057/QĐ-TTNĐVN ngày 05/11/2018; KHLCNT của UBND xã Đắk Tờ Kan (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) cho dự án “Đường đi khu sản xuất thôn Đắk Prông, xã Đắk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum” được phê duyệt tại Văn bản số 657d/QĐ-UBND ngày 04/10/2018; KHLCNT của UBND huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) cho dự án “Đường từ khu TĐC dịch vụ xã Bá Hiến đến ĐT.302B huyện Bình Xuyên” được phê duyệt tại Văn bản số 1113/QĐ-UBND ngày 21/5/2018; KHLCNT của UBND xã Đắk Sao (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) cho dự án “Đường từ thôn Năng Lớn 2 đi khu sản xuất xã Đắk Sao, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum” được phê duyệt tại Văn bản số 657a/QĐ-UBND ngày 04/10/2018; KHLCNT của Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) cho dự toán “Mua sắm trang thiết bị máy giặt, máy sấy công nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ” được phê duyệt tại Văn bản số 3410/QĐ-QĐ-UBND ngày 12/11/2018; KHLCNT của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) cho dự toán “Mua sắm dịch vụ các gói thầu cung cấp dịch vụ phục vụ hoạt động thường xuyên tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả” được phê duyệt tại Văn bản số 1646/QĐ-SYT ngày 21/11/2018; KHLCNT của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phục Hòa (tỉnh Cao Bằng) cho dự án “Trồng cây xanh, cây cảnh, hoa tại thị trấn Hòa Thuận, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng” được phê duyệt tại Văn bản số 2860/QĐ-UBND ngày 15/11/2018; KHLCNT của Bệnh viện Đa khoa huyện Xín Mần (tỉnh Hà Giang) cho “Dự toán cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa huyện Xín Mần” được phê duyệt tại Văn bản số 1851/QĐ-UBND ngày 28/6/2018; KHLCNT của Ban Quản lý dự án Bộ Thông tin và Truyền thông cho “Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ thuộc Dự án 4 Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020” được phê duyệt tại Văn bản số 1891/QĐ-BTTTT ngày 14/11/2018; KHLCNT của Công ty CP đóng tàu An Phú cho dự án “Nhà xưởng - Kho tổng hợp” được phê duyệt tại Văn bản số 04/QĐ-ĐT ngày 10/11/2018; KHLCNT của Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) cho dự toán “Mua sắm trang thiết bị máy giặt, máy sấy công nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn” được phê duyệt tại Văn bản số 3409/QĐ-UBND ngày 12/11/2018; KHLCNT của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội) cho dự án “Xây dựng Trường Tiểu học Thanh Trì” được phê duyệt tại Văn bản số 570 ngày 22/02/2017; KHLCNT của Sở Y tế tỉnh Kiên Giang cho dự án “Đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Ung bướu tỉnh Kiên Giang” được phê duyệt tại Văn bản số 367/QĐ-SKHĐT ngày 16/11/2018; KHLCNT của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP cho dự án “Văn phòng Công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ” được phê duyệt tại Văn bản số 0249/PGC-QĐ ngày 10/10/2018; KHLCNT của Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi cho dự án “Mua sắm TTBYT năm 2018” được phê duyệt tại Văn bản số 716/QĐ-BVKV ngày 29/10/2018; KHLCNT của UBND xã Cư Yang (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) cho dự án “Đường giao thông thôn 10 đi thôn 13 xã Cư Yang, huyện Ea Kar” được phê duyệt tại Văn bản số 182/QĐ-UBND ngày 29/10/2018; KHLCNT của UBND huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) cho dự án “Nhà văn hóa kết hợp hội trường UBND xã Bản Xèo, huyện Bát Xát” được phê duyệt tại Văn bản số 3666 ngày 29/8/2018; KHLCNT của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cho dự án “Trường Trung học cơ sở Phú Mỹ” được phê duyệt tại Văn bản số 2241/QĐ-UBND ngày 13/9/2018; KHLCNT của Ban Quản lý dự án xây dựng cơ bản và hỗ trợ bồi thường di dân tái định cư huyện Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) cho dự án “Kè suối Nậm Chăng bảo vệ khu dân cư 26, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên” được phê duyệt tại Văn bản số 1439/QĐ-UBND ngày 25/10/2018, dự án “Sửa chữa, nâng cấp thủy lợi Phiêng Lúc, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên” được phê duyệt tại Văn bản số 1438/QĐ-UBND ngày 25/10/2018; KHLCNT của UBND xã Vĩnh An (huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) cho dự án “Khắc phục khẩn cấp cơ sở hạ tầng bị thiệt hại, hư hỏng do mưa lũ gây ra từ ngày 28 đến 31 tháng 8 năm 2018 trên địa bàn xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc” được phê duyệt tại Văn bản số 3298 ngày 30/10/2018; KHLCNT của UBND xã Vĩnh Quang (huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) cho dự án “khắc phục khẩn cấp cơ sở hạ tầng bị thiệt hại, hư hỏng do mưa lũ gây ra từ ngày 28 đến 31 tháng 8 năm 2018 trên địa bàn xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc” được phê duyệt tại Văn bản số 3297 ngày 30/10/2018; KHLCNT của UBND huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) cho “Chương trình phát triển đô thị Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035” được phê duyệt tại Văn bản số 7668/QĐ-UBND ngày 19/9/2018; KHLCNT của Cục Quản lý khám, chữa bệnh cho gói thầu “Khảo sát, đánh giá chất lượng dịch vụ y tế bằng nguồn vốn EU viện trợ” được phê duyệt tại Văn bản số 5598/QĐ-BYT ngày 19/9/2018; KHLCNT của Tổng công ty Điện lực miền Trung cho dự án “Đường dây và trạm biến áp 110/22kV Krông Nô” được phê duyệt tại Văn bản số 122/QĐ-EVN ngày 26/7/2017; KHLCNT của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) cho dự án “Trường Trung học cơ sở Loan Mỹ, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình” được phê duyệt tại Văn bản số 1524/QĐ-UBND ngày 21/3/2018; KHLCNT của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị cho dự án “Tổ hợp chung cư và văn phòng (HUD BUILDING NHATRANG)” được phê duyệt tại Văn bản số 508/QĐ-HĐTV ngày 03/8/2018; KHLCNT của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cho dự toán “Mua sắm ấn phẩm, ấn chỉ phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh năm 2018” được phê duyệt tại Văn bản số 3664/QĐ-UBND ngày 12/11/2018; KHLCNT của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông cho dự án “Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, hạng mục: Cải tạo, sửa chữa khoa Nội phục vụ tạm cho khoa Lão - Tim mạch” được phê duyệt tại Văn bản số 1756a/QĐ-SYT ngày 23/5/2018; KHLCNT của Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) cho dự án “Cung cấp hóa chất, sinh phẩm và vật tư y tế tiêu hao năm 2018 của Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom” được phê duyệt tại Văn bản số 4094/QĐ-UBND ngày 19/11/2018; KHLCNT của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phố Núi cho dự án “Xây dựng phòng Truyền thống - BIDV Chi nhánh Phố Núi” được phê duyệt tại Văn bản số 1438/QĐ-BIDV.PNU ngày 15/11/2018, dự án “Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Chi nhánh” được phê duyệt tại Văn bản số 1359/QĐ-BIDV.PNU ngày 30/10/2018; KHLCNT của UBND huyện Càng Long (tỉnh Trà Vinh) cho dự án “Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Càng Long” được phê duyệt tại Văn bản số 2457/QĐ-UBND ngày 06/7/2018; KHLCNT của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ cho “Dự toán kinh phí khảo sát, lập BCKTKT” được phê duyệt tại Văn bản số 322/QĐ-CVHHCT ngày 02/11/2018; KHLCNT của Bộ Giao thông vận tải cho dự án “ĐTXD cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh” được phê duyệt tại Văn bản số 1707/QĐ-BGTVT ngày 13/8/2018; KHLCNT của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang cho dự án “Xây dựng trụ sở làm việc Trung tâm Quan trắc Môi trường và Tài Nguyên” được phê duyệt tại Văn bản số 2063/QĐ-UBND ngày 29/6/2017; KHLCNT của Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Cửu Long Bình Phước cho dự toán “Mua sắm tài sản - công cụ dụng cụ Trường THCS Long Phước” được phê duyệt tại Văn bản số 102/QĐ-GDĐT ngày 16/11/2018; KHLCNT của Trường Cao đẳng nghề Sông Đà cho dự toán “Cung cấp thiết bị dạy nghề của Trường Cao đẳng nghề Sông Đà” được phê duyệt tại Văn bản số 804/QĐ-BXD ngày 15/6/2018; KHLCNT của UBND huyện Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) cho dự án “Trường Trung học cơ sở Tân Hiệp” được phê duyệt tại Văn bản số 2637/QĐ-UBND ngày 21/9/2018; KHLCNT của Công ty Điện lực Hòa Bình - Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho dự án “Xây dựng mới các TBA phân phối khu vực huyện Kim Bôi năm 2018 và xây dựng mới các TBA phân phối và cải tạo lưới điện hạ áp khu vực các huyện Kim Bôi, Cao Phong, Yên Thủy, TP. Hòa Bình” được phê duyệt tại Văn bản số 1831/QĐ-PCHB ngày 21/11/2018; KHLCNT của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long cho dự án “Nâng cấp hệ thống trần kho lương thực Kho dự trữ K4 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long” được phê duyệt tại Văn bản số 218b/QĐ-CDTCL ngày 15/11/2018; KHLCNT của UBND xã Tân Tiến (thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) cho dự án “Nâng cấp đường trục chính thôn Văn Sơn, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang” được phê duyệt tại Văn bản số 124a/QĐ-UBND ngày 21/11/2018; KHLCNT của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cho dự án “Xây dựng trang thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa” được phê duyệt tại Văn bản số 3404/QĐ-UBND ngày 11/9/2018; KHLCNT của Tổng công ty Điện lực miền Trung cho dự toán “Mua sắm VTTB phục vụ các công trình cải tạo chuyển đổi các TBA 110kV sang điều khiển xa” được phê duyệt tại Văn bản số 9332/QĐ-EVNCPC ngày 29/10/2018; KHLCNT của UBND xã Gia Khánh (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) cho dự án “Nhà lớp học 3 tầng 3 phòng Trường Trung học cơ sở Gia Khánh, huyện Gia Lộc” được phê duyệt tại Văn bản số 4128/QĐ-UBND ngày 02/11/2018; KHLCNT của Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak cho dự án “Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cổng vào Nhà máy Thủy điện An Khê; Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cổng vào Nhà máy Thủy điện Ka Nak; Cải tạo, nâng cấp hàng rào và lát nền nhà van An Khê” được phê duyệt tại Văn bản số 1518/QĐ-TĐAK ngày 16/11/2018; KHLCNT của Bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho dự toán “Mua vật tư y tế tổng hợp năm 2018 của Bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột” được phê duyệt tại Văn bản số 764/QĐ-BVTP ngày 21/11/2018; KHLCNT của Bưu điện tỉnh Đắk Lắk cho dự án “Cải tạo, sửa chữa Bưu cục cấp 3 Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk” được phê duyệt tại Văn bản số 864/QĐ-BĐĐL ngày 31/7/2018; KHLCNT của Trung tâm Thông tin - Tư vấn - Dịch vụ tài chính Tiền Giang cho dự toán “Tỉnh bổ sung có mục tiêu năm 2017” được phê duyệt tại Văn bản số 1359/QĐ-UBND ngày 28/6/2018; KHLCNT của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Phố Hiến cho dự toán “Mua sắm trang thiết bị phòng họp cho UBND huyện và UBND xã năm 2018” được phê duyệt tại Văn bản số 3283/QĐ-UBND ngày 06/8/2018; KHLCNT của Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Bình Thạnh cho dự án “Trường Tiểu học số 1 Bình Thạnh” được phê duyệt tại Văn bản số 125/QĐ-UBND ngày 24/10/2018; KHLCNT của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho dự án “Nâng cấp Bệnh viện Nhi thành Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Nam” được phê duyệt tại Văn bản số 4558/QĐ-UBND ngày 27/12/2017; KHLCNT của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa cho dự án “Mua dây chuyền lạnh bảo quản vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng tỉnh Thanh Hóa” được phê duyệt tại Văn bản số 4605/QĐ-UBND ngày 20/11/2018. 

Các đơn vị nêu trên cần biết, về thời hạn đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, theo Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 7 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành.