(BĐT) -  Theo Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 6 tháng đầu năm 2021, ngành gỗ xuất siêu ước đạt 7,17 tỷ USD, tăng 67,4% so với cùng kỳ 2020.

Giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 8,71 tỷ USD, tăng 61,6 % so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, gỗ các loại đạt 1,76 tỷ USD, tăng 23,6%; sản phẩm gỗ đạt 6,35 tỷ USD, tăng 75,4%; lâm sản ngoài gỗ đạt 0,6 tỷ USD, tăng 72,9%.

Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, EU, Hàn Quốc tiếp tục là những thị trường xuất khẩu quan trọng của gỗ và lâm sản Việt Nam, với giá trị xuất khẩu vào 5 thị trường này ước đạt trên 7,68 tỷ USD, chiếm khoảng 89% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Trong đó, xuất khẩu sang Hoa Kỳ ước đạt trên 5 tỷ USD, tăng trên 99% so với cùng kỳ năm 2020; Nhật Bản đạt 0,73 tỷ USD, tăng 11%; Trung Quốc đạt 0,82 tỷ USD, tăng 22,9%; EU đạt 0,68 tỷ USD, tăng 54%, Hàn Quốc đạt 0,76 tỷ USD, tăng 7%.

Ở chiều ngược lại, giá trị nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt trên 1,54 tỷ USD, tăng 39% so cùng kỳ 2020. Như vậy, nửa đầu năm 2021, ngành gỗ xuất siêu ước đạt 7,17 tỷ USD, tăng 67,4%.