(BĐT) - Công ty CP Phát triển điện Miền Bắc (NEDI 2) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2020. Theo đó, doanh thu thuần đạt 33,3 tỷ đồng, giảm 39,1% so với quý I/2019, lợi nhuận gộp của NEDI 2 đạt 4,1 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí tài chính, quản lý doanh nghiệp, NEDI 2 báo lỗ 28,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2019, Công ty lỗ 3 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Năm 2020, Công ty lên kế hoạch doanh thu thuần dự kiến đạt hơn 394,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế ước đạt 132 tỷ đồng, tăng gần 34% so với lợi nhuận năm 2019. Năm 2020, Công ty dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 20%.