(BĐT) - Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 dự kiến tổ chức vào ngày 17/4 tới.

Theo đó, năm 2021, Công ty đặt mục tiêu doanh thu hơn 21.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 1.230 tỷ đồng, lần lượt tăng 20% và 15% so với thực hiện năm 2020. Cổ tức dự kiến ở mức 20%.

Ngoài ra, HĐQT Công ty đề xuất chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt 20%, tương ứng số tiền 453 tỷ đồng (trong khi kế hoạch đầu năm là 18%). PNJ đã tạm ứng cổ tức tổng tỷ lệ 14%, do vậy đợt chia cuối cho năm 2020 có tỷ lệ 6%.

Bên cạnh đó, Công ty dự kiến triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với tỷ lệ 1,5% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tổng khối lượng phát hành là hơn 3,4 triệu cổ phiếu.

Với giá phát hành ESOP dự kiến là 10.000 đồng/CP, doanh nghiệp sẽ thu về hơn 34 tỷ đồng. Lô cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong năm đầu tiên, 70% bị hạn chế trong 2 năm và 40% hạn chế trong 3 năm.