Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020, Ban Tổng giám đốc Gỗ Trường Thành (HoSE: TTF) cho biết năm 2019 doanh thu bán hàng đạt 55,8% kế hoạch.
Sản phẩm gỗ Trường Thành.

Sản phẩm gỗ Trường Thành.

Năm 2019, doanh thu đạt 721 tỷ đồng, giảm 31% cùng kỳ; lợi nhuận sau thếu âm 1003 tỷ đồng, tăng so với mức lỗ 805 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lỗ lũy kế 3.019 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 651,5 tỷ đồng. Năm 2020, công ty đề ra kế hoạch doanh thu 2.427 tỷ đồng, gấp 3,4 lần năm 2019; lãi trước thuế 69,6 tỷ đồng.

Lãnh đạo Gỗ Trường Thành cho biết cuối năm 2019, nhà máy tủ bếp chính thức đi vào hoạt động với công suất ổn định 60 container mỗi tháng, kỳ vọng xuất khẩu sang Mỹ với doanh số bình quân 50 tỷ đồng/tháng. Nhà máy đã nhận đủ đơn hàng đến cuối năm 2020. Các sản phẩm từ nhà máy tủ bếp đủ tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu của khách hàng Mỹ trong bối cảnh tủ bếp từ Trung Quốc xuất khẩu vào thị trường này chịu cùng lúc 3 loại thuế nhập khẩu, thuế chống trợ giá và thuế chống phá giá.

Ngoài ra, công ty đang đầu tư xây dựng nhà máy ván ép mới với công suất 9.000 m3 mỗi tháng tại khu công nghiệp Nhơn Hòa, Bình Định. Nguồn ván ép sản xuất ra một phần để cung cấp cho tủ bếp, mỗi conterner tủ bếp xuất khẩu đi Mỹ cần tới 30 m3 ván ép.

Theo NDH