(BĐT) - Chiều 29/9, Đoàn công tác của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm Trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) về tình hình thực hiện 2 nghị quyết của Quốc hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.
Theo Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 có thể không đạt chỉ tiêu Quốc hội giao. Ảnh: Lê Tiên

Theo Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 có thể không đạt chỉ tiêu Quốc hội giao. Ảnh: Lê Tiên

Đánh giá tổng quát việc thực hiện Nghị quyết số 142/2016/QH13 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Báo cáo của Bộ KH&ĐT cho biết, qua đánh giá sơ bộ 18/21 chỉ tiêu được giao, có 14 chỉ tiêu đạt và vượt, 4 chỉ tiêu không đạt gồm: tốc độ tăng trưởng kinh tế, GDP bình quân đầu người, tỷ lệ lao động qua đào tạo và tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị. Hiện chưa có thông tin, số liệu của 3 chỉ tiêu, gồm: bội chi ngân sách nhà nước so với GDP, giảm tiêu hao năng lượng tính trên GDP bình quân và tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đến năm cuối kỳ.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 24/2016/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020, trong số 22 mục tiêu được giao, dự kiến 15 mục tiêu hoàn thành và có khả năng hoàn thành (chiếm gần 68,2%).

Báo cáo của Bộ KH&ĐT nêu rõ, một số chỉ tiêu, mục tiêu quan trọng được đánh giá có khả năng hoàn thành, nhưng do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 nên có thể không hoàn thành trong năm 2020.

Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, đã hình thành được khung khổ pháp luật tương đối đồng bộ để quản lý đầu tư công; nợ đọng xây dựng cơ bản được xử lý triệt để, việc ứng trước kế hoạch vốn hàng năm được kiểm soát, quản lý chặt chẽ; hiệu quả đầu tư công từng bước được cải thiện, đầu tư tập trung, số dự án khởi công mới từng năm trong giai đoạn 2016 - 2020 giảm dần.