(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM (bên mời thầu - BMT) đang mời thầu rộng rãi 2 gói thầu thi công xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi và Dự án Xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 16/11 - 7/12/2020.

Phối cảnh Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi

Phối cảnh Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi

Dự án Xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn có tổng mức đầu tư 1.895 tỷ đồng từ ngân sách TP.HCM. Dự án Xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi có tổng mức đầu tư 1.854 tỷ đồng. Thời gian triển khai hai dự này là từ năm 2018 đến năm 2023.