(BĐT) - Ngày 30/11 tới, Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu (mã chứng khoán: MCM) sẽ chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán vào ngày 22/12.

Với hơn 110 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 110 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2021, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 795 tỷ đồng, tăng gần 3%; lợi nhuận sau thuế đạt 95 tỷ đồng, giảm 8% so với quý III/2020.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, Công ty đạt 2.207 tỷ đồng doanh thu thuần và 231 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 3% và 10,8% so với cùng kỳ 2020.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản doanh nghiệp tăng từ 1.222,6 tỷ đồng lên 2.503,8 tỷ đồng, tương đương tăng 105%.