HĐQT Công ty CP May Sông Hồng (HoSE: MSH) thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt, tỷ lệ 45% (tương đương 1 cổ phiếu nhận được 4.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến là 12/12, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/12. Ngày thực hiện dự kiến là 26/12. Với hơn 50 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi 225 tỷ đồng trả cổ tức.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Năm 2019, công ty dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 35%-45%. Như vậy, sau khi hoàn thành đợt tạm ứng, May Sông Hồng sẽ hoàn thành kế hoạch năm.

Lũy kế 9 tháng, May Sông Hồng ghi nhận doanh thu thuần tăng 16% đạt 3.456 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 31% đạt 357 tỷ đồng. Công ty thực hiện được 92% kế hoạch lợi nhuận trước thuế. Công ty cho biết đang đẩy mạnh hàng xuất khẩu theo FOB và chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu doanh thu, lợi nhuận. Đồng thời, đây là động lực tăng trưởng lợi nhuận 9 tháng.

Các thị trường xuất khẩu của công ty bao gồm Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Canada, Mehico và các nước Trung Đông.

Theo NDH